Co musimy wiedzieć o wzroku dziecka:
1. Prawidłowy przebieg rozwoju widzenia wpływa na jakość życia dziecka, a później dorosłego człowieka.
2. Wzrok jest zmysłem podlegającym rozwojowi i poddającym się rehabilitacji.
3. Warunkiem właściwego rozwoju widzenia jest sprawny układ wzrokowy czyli zdrowa gałka oczna, nerw wzrokowy, droga wzrokowa i odpowiednie części kory mózgowej.
4. Umiejętności widzenia uczymy się całe życie, ale za najważniejszy okres jej rozwoju uważa się pierwsze dwa lata życia.
5. Poziom rozwoju widzenia można badać już w kilka dni po urodzeniu.
6. Niezwykle ważne jest badanie i ocena wzroku przez specjalistę (lekarza okulistę) w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu życia, szczególnie dzieci z ciąż zagrożonych, dzieci przedwcześnie rodzonych lub tzw. ryzyka urodzeniowego.
7. Jak najwcześniejsze leczenie i rehabilitacja wzroku może ewentualne nieprawidłowości zmniejszyć, ograniczyć lub wyeliminować.
8. Kontrolowanie procesu widzenia i wpływanie na jego przebieg np. poprzez leczenie, używanie okularów korekcyjnych, ochronnych, pomocy optycznych i nieoptycznych oraz odpowiednie widzenia mogą sprawić, że wasze Dziecko będzie się lepiej rozwijać.

OKRES NOWORODKOWY

l miesiąc życia

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • pojawia się odruch rogówkowy;
 • reakcja źrenic na światło;
 • odruchowe zamykanie lub zaciskanie powiek pod wpływem silnego światła skierowanego na twarz dziecka;
 • pierwsze ruchy sakkadowe;
 • dziecko wybiera i preferuje twarz człowieka;
 • uważne wpatruje się w twarze najbliższych osób z odległości 15-40 cm, lubi zmienna mimikę twarzy i próbuje ja naśladować; (fiksacja czasami pojawia się później);
 • posługuje się raz jednym, raz drugim okiem;
 • lubi kontury, proste pionowe i poziome wzory, duże rozmiary (najlepiej czarno-białe).

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • gdy występuje widoczna różnica w wielkości gałek ocznych, wyglądzie oczu i powiek np. przymglona rogówka, biała źrenica, nierówne źrenice,
 • nierówna szerokość szpary powiekowej;
 • gdy oczy są w mimowolnym ruchu, cały czas "pływają" w różnych kierunkach (może to być oczopląs wrodzony);
 • gdy zamiast łez pojawia się inna wydzielina np. ropa;
 • dziecko nie patrzy na twarze bliskich osób;
 • często ma zamknięte oczy;
 • opadają powieki podczas otwierania oczu;
 • gałki oczne lub jedno oko odchylają się przez cały czas od właściwego ułożenia w kierunku nosa, skroni,czoła;
 • występuje lub pojawił się oczopląs tylko jednego oka;
 • oczy są zaczerwienione, łzawią bez "powodu";
 • dziecko często uciska oczy piąstkami.

UWAGI Oceniając funkcje narządu wzroku wcześniaków należy brać pod uwagę tzw. skorygowany wiek ciążowy, a więc liczony od planowanej daty porodu. Do okulisty należy zgłosić się zawsze w pierwszym miesiącu życia dziecka jeżeli występują lub występowały w rodzinie takie choroby jak: zaćma wrodzona, jaskra wrodzona, siatkówczak.

OKRES NIEMOWLECY

1-3 miesięcy

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • występuje oczopląs optokinetyczny;
 • dziecko wpatruje się w źródła światła, jasne ściany, okna;
 • śledzi poruszające się źródło światła od środkowej linii ciała na zewnątrz (lepiej w poziomie niż pionie i ukośnie);
 • fascynuje się różnymi źródłami światła, błyszczącymi przedmiotami i jaskrawymi kolorami;
 • dłużej wpatruje się w twarze osób najbliższych;
 • przygląda się własnej ręce;
 • spogląda do góry na zabawki;
 • przenosi spojrzenie (kieruje oczy) w kierunku źródła dźwięku;
 • rozwija się koordynacja obu gałek ocznych (w tym okresie życia dziecko może okresowo zezować);
 • pojawiają się zbieżne ruchy gałek ocznych;
 • podąża wzrokiem za poruszającą się zabawka (40-60 cm od oczu w prawa i lewa stronę);
 • odwzajemnia uśmiech.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • nie skupia wzroku lub słabo fiksuje na twarzy rodzica;
 • nie uśmiecha się w odpowiedzi na uśmiech;
 • wyraźnie patrzy tylko jednym okiem (ustawia głowę w jedna stronę);
 • źle reaguje (nadwrażliwość) na światło, mruży oczy, zamyka je lub zaciska silnie powieki;
 • reaguje z opóźnieniem na pokazywane zabawki;
 • reaguje na bodźce lub ruch nie na wprost twarzy ale z boku głowy, w jej górnej bądź dolnej części;
 • przygląda się własnej ręce tylko po jednej stronie ciała;
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego;
 • nie odwzajemnia uśmiechu;
 • oczy często zezują lub poruszają się niezależnie od siebie;
 • oczy drgają w poziomie, pionie bądź naprzemiennie.

3-5 miesięcy

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • dziecko skupia wzrok (fiksuje) na przedmiotach z odległości ok. 1m;
 • bada i "ogląda" własne ręce;
 • ustawia oczy centralnie;
 • przenosi spojrzenie z reki na obiekt;
 • widzi barwy;
 • lubi grzechotki, gryzaki, zabawki piszczące, wyciąga rękę w ich kierunku, chwyta je, szczególnie wtedy, gdy znajdują się w zasięgu jego rak;
 • przekłada zabawkę z reki do reki;
 • pojawia się akomodacja z odległości 13-50 cm;
 • spostrzega głębię.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • dziecko nie skupia wzroku na osobach;
 • nie skupia wzroku na zabawkach;
 • nie wyciąga reki w kierunku zabawki;
 • słabo interesuje się otoczeniem;
 • nie reaguje na odbicie w lustrze;
 • występują nietypowe zachowania (np. kiwanie się).

5-7 miesięcy

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • dziecko patrzy na zabawki pokazywane w całym obszarze pola widzenia (prawa-lewa, góra-dół);
 • wyrzuca zabawki i patrzy, gdzie upadły;
 • rozwija się koordynacja oko-reka;
 • doskonali się fiksacja;
 • rozwija się pamięć wzrokowa;
 • następuje koordynacja większości odruchów obuocznych;
 • reaguje odmiennie na zmieniający się wyraz twarzy rodzica.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • brak lub słaba koordynacja oko-reka;
 • słaba fiksacja;
 • brak zbieżności;
 • preferencja jednego oka.

7-12 miesięcy

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • dziecko interesuje się drobnymi przedmiotami lub detalami w przedmiotach;
 • fiksuje wyraz twarzy i naśladuje go;
 • płynnie śledzi wzrokiem;
 • przechyla głowę żeby spojrzeć w wybranym kierunku;
 • lubi różne kształty i formy geometryczne;
 • rozwinięte widzenie obuoczne.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • nie interesuje się nowymi zabawkami;
 • nie patrzy na zabawki, którymi się bawi;
 • nie interesuje się małymi zabawkami, nie zauważa ich (piłeczki, cukierki);
 • nie skupia wzroku na zabawkach oddalonych o np. 1-2 metry;
 • nie interesuje się otoczeniem;
 • nie obserwuje domowników;
 • słaby rozwój motoryczny;
 • opóźnioną koordynacja ruchów głowy i oczu.

OKRES ŻŁOBKOWY

13-18 miesięcy

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • dziecko interesuje się książeczkami i kolorowymi obrazkami;
 • identyfikuje podobieństwa i różnice;
 • szereguje klocki i buduje wieże z klocków;
 • lubi bazgrać, rysować linie grubymi kredkami;
 • rozwija się orientacja pionowa;
 • współdziała w czynnościach samoobsługowych;
 • idzie do rodzica, zabawki.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • opóźnienie lub brak zainteresowania książeczkami, obrazkami, gazetami;
 • brak zainteresowania bazgraniem;
 • nie porusza się w stronę osób i zabawek

1,5 roku - do 3 lat

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • śledzi wzrokiem w pełnym zakresie ruchu i wg potrzeb;
 • doskonali się koordynacja wzrokowo ruchowa i manipulacja;
 • rozróżnia i identyfikuje znajome przedmioty, lubi układanki przedmiotowe i obrazkowe;
 • lubi zabawy w chowanego z zabawkami i ludźmi.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • brak prawidłowych (płynnych, ciągłych) ruchów śledzących oczu;
 • słabe zainteresowanie otoczeniem;
 • podczas chodzenia dziecko potyka się o meble, zabawki, progi;
 • powolne, niechętne przemieszczanie się z jednego
 • pomieszczenia do drugiego.

OKRES PRZEDSZKOLNY

3-5 lat

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • dziecko zna figury geometryczne;
 • rozpoznaje barwy i odcienie barw, nazywa je;
 • wyraźnie widzi i nazywa szczegóły na obrazkach;
 • dopasowuje takie same litery, cyfry;
 • sortuje przedmioty, grupuje, dzieli na kategorie wg wielkości, barwy, długości;
 • rozpoznaje przedmioty na obrazkach widziane pod różnym katem z bliska i z daleka;
 • mówi na temat tego co dzieje się na obrazkach (układa historyjki obrazkowe);
 • rozwija się wzrokowa orientacja przestrzenna.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • dziecko ma trudności z rozróżnianiem: figury od tła, kształtów, wielkości, barw;
 • trudności z widzeniem szczegółów na obrazkach;
 • nie nazywa kolorów;
 • przechyla głowę w bok lub nienaturalnie układa ciało podczas oglądania TV, książki;
 • mruży oczy, marszczy twarz gdy obserwuje obiekty z dalszej odległości;
 • ma trudności z prostymi czynnościami ruchowymi (np. chwytanie i rzucanie piłki oraz śledzenie toru jej ruchu);
 • ma trudności z wchodzeniem i schodzeniem po schodach;
 • szura obuwiem podczas chodzenia;
 • słabo posługuje się ołówkiem, kredka, łyżka;
 • szybko meczy się po okresach koncentracji wzrokowej;
 • ma bóle głowy, nudności, pieczenie i swędzenie oczu;
 • zgłasza zamazywanie i rozmywanie obrazu, podwójne widzenie.

OKRES WCZESNOSZKOLNY

5-8 lat

Prawidłowy rozwój wzroku.

 • rozpoznaje i identyfikuje znaki abstrakcyjne (m.in. cyfry, litery);
 • rozróżnia, rozpoznaje, kojarzy, interpretuje wyrazy;
 • czyta;
 • pisze.

Kiedy zwrócić się do okulisty?

 • dziecko myli takie same cyfry i litery;
 • opuszcza litery w wyrazach podczas czytania;
 • nie widzi liter i cyfr z odległości kilku metrów;
 • źle widzi z bliskich lub dalekich odległości;
 • czyta, pisze z głowa bardzo blisko tekstu;
 • mruży oczy, zasłania oko podczas pisania w zeszycie lub przepisywania z tablicy;
 • szeroko otwiera oczy, trze oczy;
 • zamyka lub zakrywa jedno oko;
 • zmienia końcówki wyrazów, pomija lub dodaje literki przy czytaniu i przepisywaniu;
 • ma trudności z pisaniem w zeszytach.

Dbanie o oczy i narząd wzroku wymaga badania oczu przez lekarza okulistę przynajmniej jeden raz w roku oraz w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości lub/i zaburzeń widzenia.

Gdzie szukać pomocy?

 • poradnie okulistyczne dla dzieci,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • poradnie rehabilitacji wzroku,

Konsultacja medyczna: lekarz okulista dr Anna Gotz-Wieckowska.
Opracowanie: rehabilitant wzroku słabo widzących mgr Małgorzata Płóciennik.

Broszura dofinansowana przez Ministerstwo Zdrowia.